Verem Haftası

Verem Haftası nedir? Ne zaman kutlanır?
Sağlığımız için en tehlikeli hastalıklardan biri olan verem hastalığına halk arasında ince hastalık, tıp dilinde ise tüberküloz denir. İnsanlar arasında bulaşan bir hastalık olan verem mikrobunu Alman uyruklu Robert Koch adında bir doktor bulmuştur. Bunun için verem mikrobuna Koch Basili de denir. En çok akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda hastalık yapabilen verem mikrobu, organlara zarar verir ve tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi uygulanırsa öldürücü olabilir. Ama eğer tedavi iyi bir şekilde ve yeterli bir süre uygulanırsa tümüyle yüzde yüz şifa sağlanabilir ve iyileşme kalıcıdır.

Türkiye’de verem hastalığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan hafta Verem Haftası olarak kutlanmaktadır. Fakat verem hastalığının yaygınlığı ve bu hastalıkla ilgili kurulan derneklerin ‘’veremle savaş’’ adını taşıması, halk arasında ‘’Veremle Savaş Haftası’’ olarak anılmasına yol açmıştır. Bu hafta içinde (4-10 Ocak) toplumumuzun sağlığını tehdit eden bu hastalıkla ilgili çeşitli bilgilendirme ve insanları bilinçlendirme etkinlikleri yapılmaktadır.

Verem haftası okullarımızda çeşitli törenler yapılır. Bu törenlerde Verem Haftası ile ilgili şiirler ve Verem Haftası ile ilgili yazılar okunur Verem Haftası ile ilgili güzel sözler de okullarımızdaki panolarımızda afiş şeklinde asılır. Bu şekilde öğrencilerimiz de verem ile ilgili birçok bilgiye sahip olurlar.